ماگ متوسط ساده
ماگ متوسط با لاستر طلا
IMG_2697

ماگ سرامیکی تلفیقی از مجسمه سازی و سفالگری جهت استفاده روزانه